Heremitage
«Terug naar het overzicht

drugs als antwoord op trauma?

Het effect van drugs als ondersteuning van therapie.

 

Namen als Gabor Matté  en Wessel van der Kolk zijn aan het experimenteren met geestverruimende middelen als onderdeel van therapie bij traumabehandeling.

 

Dat dit niet nieuw is binnen de GGZ is bekent. Dat men er mee stopte heeft ook een reden. Maar net als bij de elektroshocks is men er weer mee begonnen. Het is zelfs zo als je de elektroshocks toegediend krijgt moet je een papier ondertekenen dat als je er aan overlijd of schade aan overhoud je de behandelaars niet verantwoordelijk kunt stellen.  Dat zal met het gebruik van drugs ook wel het geval worden. LSD is niet zonder gevaar zoals we uit het verleden weten.

 

Mensen kunnen in flinke psychoses raken. En het enige antwoord binnen regulier daarop is platspuiten.

 

Wat ik mij afvraag is waarom deze mensen hier mee aan de gang gaan om trauma op te lossen. Binnen de taal van energie weten wij heel goed wat trauma is, hoe het werkt en hoe je het kunt oplossen. Daar hebben wij geen drugs voor nodig. Alles wat je moet weten is hoe energie werkt.

 

De enige reden dat de barbaarse methoden als de elektroshocks weer van de plank zijn gehaald is omdat men niet in staat is trauma op te lossen. De GGZ is volledig overgenomen door de farmacie. Overal is een pilletje voor. Maar pilletjes dempen alleen maar gecombineerd met alle bijwerkingen. Op de bijsluiters van antidepressiva staat zelfs zelfmoord gedachten als bijwerking. Dat geeft toch te denken.

 

De reden dat binnen de reguliere behandelingen trauma niet opgelost wordt is omdat men het menselijk energiesysteem niet begrijpt. Ons fysieke lichaam wordt bezield door ons bewustzijn. Dat is een prachtig energiesysteem wat het fysiek aanstuurt. Dat is ook wie wij eigenlijk zijn. Persoonlijk heb ik uittredingen ervaren. Je staat dan naast je fysieke lichaam wat niet meer functioneert. Het is in een soort diepe slaap. Je bewustzijn is gewoon wie je bent. Je denkt, voelt, leeft. Alleen heb je geen fysieke ervaring meer van dat zware lichaam. Want zo voelt het. Zwaar als je er in zit. Ik vergelijk het vaak met een auto en zijn bestuurder. Je bewustzijn is de bestuurder, de auto je fysieke lichaam. Nu kun je gaan sleutelen aan de auto maar daar wordt de bestuurder niet beter van.

 

Met de healingmethode die ik heb ontwikkeld en toepas werk ik aan de bestuurder. Trauma zit in de bestuurder. Dat kan gevolgen hebben voor de auto. De symptomenlijstjes van depressie, burnout, vermoeidheidssyndroom e.d. kun je haast naadloos naast de symptomen van niet gegrond zijn leggen. Trauma veroorzaakt namelijk een verstoring in de gronding.

Als metafoor neem ik het huis. Als je op de 1e verdieping gaat zitten heb je geen contact meer met de aarde. Je kunt niet meer ontladen of aarde energie opladen. Sommige mensen hebben zoveel narigheid meegemaakt dat ze zelfs op het dak van het huis gaan zitten.

 

De oorzaak van het zich terugtrekken is meestal te vinden in de jeugd. Recent was er een cliënt met buikklachten. Toen ze 2 jaar was werd er een zusje geboren en kort daarna gingen haar ouders scheiden. Dit kleine kindje kon niet omgaan met al deze emoties van de ouders en het “geparkeerd” worden bij derden omdat het niet bij de moeder kon zijn vanwege de bevalling dat het op de 1e verdieping van het metaforische huis is gaan zitten. De hele ontwikkeling van zowel het lichaam als het verder incarneren van het energiesysteem komt daarmee in de war. Het maakt geen goede aardeverbinding. Het fysieke lichaam ging steeds meer klachten vertonen in de darmen en onderste organen. In mijn wereld het niveau van het 2e chakra. Dit chakra staat voor manifestatie. Je eerste stappen zetten en de gronding van je moeder loslaten en op eigen voeten gaan lopen. Dat lukt niet als je niet verbonden bent met de aarde energetisch gezien.

 

Deze link van energieverstoring met fysiek  wordt regulier niet gemaakt. Er wordt gezocht naar oplossingen voor het fysieke ongemak. De oorzaak wordt niet gevonden op die manier.

 

Tijdens een healingsessie maak ik het energiesysteem schoon van alle opgestapelde blokkades en verstoringen. Het innerlijk kind wordt geschoond en geïntegreerd. De koorden met de ouders worden geschoond. Eventuele vorige levens of invloeden van anderen worden geschoond. Na de sessie staat de cliënt voor het eerst echt in de gronding. Dat wordt in eerste instantie als heel zwaar ervaren wat vrij snel overgaat in vol in je kracht staan. Sommigen mensen zeggen dat ze zich ineens zo klein voelen. Ze staan niet meer op het dak dus ervaren zich in hun fysieke lichaam als kleiner.

 

Trauma kan vele oorzaken hebben. Grote gebeurtenissen maar ook alledaagse die enorme impact hebben op het kind. Het groeit dan op met een wankel fundament van het huis. Je kunt dan de muren van het huis blijven vol smeren maar de scheuren komen steeds terug.

 

Wat zou LSD en dergelijke nu kunnen doen aan het herstellen van het fundament? Niets! Is mijn mening. Het enige wat er kan gebeuren is dat mensen bij hun trauma komen wat ze hadden verdrongen. Dat activeert, ze voelen zich weer 2 jaar, om even bij mijn case te blijven. Wat kan een 2 jarige met deze emoties? Je kunt het volwassen zelf vragen het kind te troosten. Maar daar gaat het trauma ook niet van over.

 

De behandelingen vanuit regulier zijn er op gericht het trauma “onbereikbaar” te maken. Met healing los je de blokkade op. Want trauma is energie die in het energiesysteem zit opgeslagen en daarom getriggerd kan worden door gebeurtenissen, woorden, geuren, locaties, muziek enz. Iets wat lijkt op de situatie waarin het plaatsvond. Hoe goed je het ook probeert te verstoppen, op een dag komt het weer boven drijven als je het niet schoont.

 

Het trauma wordt na schoning een herinnering, zeg een litteken, maar zonder lading. Dus je kunt als volwassenen praten over de gebeurtenis zonder het kind te worden met de bijbehorende emoties.

 

Een cliënte van mij kwam tijdens een sessie vol in een innerlijk kind van 6 jaar. Ik haalde haar eruit en bracht haar in haar volwassen zelf. Dat gebeurde in een tijdsbestek van 1 minuut. Daarna keek zij verschrikt en begon vreselijk te huilen. Maar als volwassene. Toen ze bedaard was vertelde ze dat ze tijdens opnames in GGZ instellingen maanden in het innerlijk kind was blijven hangen. Ze werd zelfs in de isoleercel geplaatst. Moet je voorstellen een 6 jarige qua beleving in de isoleer. Haar verdriet was dat ik binnen 1 minuut haar uit dat gevoel had gehaald. Dat die ellende allemaal niet nodig was geweest als ze eerder bij mij was gekomen. Ze had al 99 elektroshocks achter de rug. De 100ste is er nooit gekomen. Ze is gaan werken en leeft met de nodige gaten in haar geheugen van de schokken, een normaal leven. Wij hebben 7 sessie met haar gedaan in een tijdsbestek van 1,5 jaar. De eerste 2 om haar trauma’s op te lossen. De rest om de schade te herstellen van alle behandelingen die ze had ondergaan in de reguliere zorg.

 

Zodra men zou gaan beseffen dat een mens een geestelijk wezen is wat zich manifesteert in een fysiek lichaam dan zouden ze heel veel mensen kunnen helpen van zowel fysieke als psychische klachten. Het een gaat meestal gepaard met het ander.

 

In mijn onderzoek naar hoe gevoel werkt, wat het is en hoe het is te helen, kwam ik erachter dat alle mensen die klachten hadden, zowel fysiek als psychisch, uit hun gronding waren. Als de gronding wordt herstelt, door de blokkades er uit te halen, kan het fysiek en gevoel zich gaan herstellen.

 

Om terug te komen op het gebruik van drugs. Ik vind het onverantwoord als dit wordt ingezet door mensen die geen idee hebben van het menselijk energiesysteem. Ook als mensen dat wel hebben vind ik het nog steeds niet geschikt voor behandeling van trauma. Trauma is heel goed op te lossen door de energie te schonen, de gronding te herstellen, dan cognitief, indien nodig, het te begrijpen en een plek te geven. Te vergeven, los te laten, zowel fysiek als psychisch. Trauma slaat zich ook op in het fysieke lichaam. Daarom is in dergelijke gevallen het vaak belangrijk om het lichaam de kans te geven dit te ontladen. Ella van Buren doet dat in haar praktijk Helend Bewegen. Zij laat het lichaam de beweging afmaken, of ontladen waar nodig.

 

Ik zeg dus niet dat alleen healing voldoende is. Er kan behoefte zijn aan lichaamswerk, coaching, systemisch werk, voeding uit testen om intoleranties of schimmels en parasieten te elimineren. Je voeding aan te kijken of het vulling of voeding is. (Barbara O`Neill legt in filmpjes heel goed uit hoe je lichaam werkt en wat goed voor je is.) Sommige moeten fysiek rechtgezet worden omdat botten van hun plaats zijn. Water drinken, Keltisch zout nemen. (bevat 82 van de 92 mineralen die we nodig hebben). Enz. Dat is dus holistisch. Alles tezamen maakt mensen echt beter.

 

We beginnen meestal eerst met een healing zodat ,als er andere behandelingen nodig zijn, deze makkelijker zullen doorwerken. Want als de gronding is herstelt kan het lichaam en de geest zich herstellen.

 

Er zullen mensen zijn die het niet met mij eens zijn. Dat mag natuurlijk. Ik baseer mij op mijn ervaringen sinds 1993. Toen ik begon uit te zoeken hoe gevoel eigenlijk werkt. Mijn heldere vermogens maakten het makkelijker om de antwoorden te vinden.

 

De methode die ik heb ontwikkeld heb ik overdraagbaar gemaakt en geef een opleiding waar de methode wordt aangeleerd. Er kunnen niet genoeg healers zijn in deze wereld waar het de mensen niet makkelijk wordt gemaakt. 50% is al chronisch ziek. Daar is nog een hoop aan te verbeteren. Doe je eigen onderzoek. Durf verder te kijken dan de voorgeschreven paden. Ga niet op een ellenlange wachtlijst staan. Zet zelf stappen.

 

Mijn doel is mensen bewust te maken van hoe hun lichaam en geest werkt. Als daar problemen in ontstaan dat er ook andere wegen zijn om te bewandelen. Namelijk de oorzaak aan te pakken in plaats van te dempen.

 

Met warme groet,

 

Marianne Looij

www.heremitage.nl

 

 


«Terug naar het overzicht