Heremitage

GEESTELIJKE HEELKUNDE©

h

GEESTELIJKE HEELKUNDE©

Schoning en herstel van het menselijk energiesysteem ontwikkeld door Marianne Looij

HET GOUD LIGT OP DE BODEM!

Definitie van het menselijk energiesysteem:

Een samenwerkend geheel van energie bestaande uit het persoonlijk zelf, hoger zelf, kosmisch zelf en innerlijk kind wat door het frequentieverschil in staat is energie te laten stromen van laag naar hoog en van hoog naar laag, los te laten of vast te houden, aangestuurd door de ervaringen van het individu in het heden of het verleden en de toekomst.
©Marianne Looij

Definitie van Gronding:
Een staat van zijn waarbij het totale menselijk energiesysteem verbonden is met de aarde op een diepte die afhankelijk is van de omvang van het individuele energiesysteem waardoor een wederzijdse uitwisseling van energie mogelijk is van de mens naar de aarde en van de aarde naar de mens met als doel de mens te ontladen van overtollige energie en op te laden met aarde energie waardoor het totale menselijke energiesysteem en daardoor ook het fysieke lichaam op mentaal, emotioneel en fysiekniveau optimaal kan functioneren.
©Marianne Looij

Zonder gronding kan het menselijk energiesysteem niet in zijn potentiële kracht komen. De verstoringen in het energiesysteem worden op mentaal, emotioneel en fysiek niveau ervaren. Het herstel van de verstoringen in het energiesysteem werkt door naar het mentale, emotionele en fysieke niveau. Na het oplossen van deze verstoringen vraagt het fysieke lichaam om integratie en verwerking zodat er een blijvende balans optreedt van lichaam en geest.

Psychische klachten worden in de reguliere zorg gezocht in de hersenen. Men spreekt echter over een gezond lichaam en een gezonde geest. Hersenen behoren tot het lichaam. Wat is dan de geest?
In mijn onderzoek naar de werking van de psyche ten opzichte van het menselijk energiesysteem kwam ik erachter dat mensen die psychische klachten hebben als gemene deler hebben dat hun energiesysteem niet gegrond is. Dus het systeem kan zijn werk niet naar behoren uitvoeren. Dat betekent dat de in– en uitstroom van energie verstoord raakt.

Dat heeft tot gevolg dat er naast psychische klachten ook fysieke klachten ontstaan als:

vermoeidheid, lusteloosheid, concentratieproblemen. Klachten in de buik als obstipatie, maagpijn, menstruatieklachten, libidoverstoring. Ook duizeligheid, kortademigheid en/of hyperventilatie behoren tot de symptomen. Net als hoofdpijn, druk op het hoofd, oorsuizen. Een gevoel van onrust, wiebel benen. De wereld van bovenaf zien. Het behoort allemaal tot de fysieke symptomen van een verstoorde gronding.

De werking van de hersenen probeert men te beïnvloeden met medicijnen met enorm veel bijwerkingen om al deze symptomen te bestrijden. Je kunt eigenlijk niet van therapie spreken want men probeert uit alle macht de gevoelens van de cliënt te verdoven. Als je het niet voelt is het goed. Maar daarmee gaan al deze fysieke klachten niet over.
In de werkwijze van Geestelijke Heelkunde gaan we het energiesysteem schonen en herstellen zodat de gronding hersteld wordt. Tevens worden de opgeslagen en geblokkeerde energie die veroorzaakt is door ervaringen in het leven van de cliënt en als traumatisch zijn ervaren opgeruimd. Dit gebeurt zowel energetisch, mentaal, emotioneel als fysiek. Verder wordt energie die het systeem verstoort verwijderd.

Het goud ligt op de bodem!

Geestelijke Heelkunde gaat uit van het repareren van het energiesysteem en de integratie ervan. In tegenstelling tot de GGZ die alleen verpleegt en de oorzaak van het probleem niet oplost. Het zit ook in de naam, Zorg. Zolang de gronding van het energiesysteem verstoort blijft kan iemand niet in zijn potentiële kracht komen. Welke techniek, elektroshock of medicatie ook gebruikt wordt, zonder gronding is er geen herstel. Soms functioneren mensen op medicatie maar dan zullen ze nooit in hun volle kracht komen. Ze functioneren maar missen een enorm stuk van hun bereik.

In de wereld van healing en energiewerk zijn heel veel stromingen en werkwijzen. Het gaat mij er niet om andere technieken te bekritiseren. Mijn studie gaat over de werking van het energiesysteem versus geestelijke gezondheid dat weer invloed heeft op het fysieke lichaam. Dat is wat ik heb uitgewerkt en onderzocht. Inmiddels heb ik een werkwijze ontwikkeld die in de praktijk beproefd is en heel goede resultaten geeft. Ook deze techniek loopt tegen beperkingen aan. Er is meer dan alleen een energiesysteem dat goed kan werken. Mensen hebben ook hun ervaringen op aarde die ze willen aangaan. Daar kan ik geen verandering in brengen. Men noemt het ook wel Karma. En een mens heeft op aarde een vrije wil. Daar kan niets tegen op. Als iemand besluit om in een bepaalde toestand te willen blijven krijg ook ik daar geen beweging in. Maar als men besluit vol in zijn kracht te willen zijn kunnen we daar bij helpen.
De werkwijze van Geestelijke Heelkunde bestaat uit diverse onderdelen die afhankelijk van de problematiek worden ingezet in de volgorde die nodig is om het beste resultaat te bereiken. De technieken die ingezet kunnen worden  zijn:

– Schoning van het energiesysteem via methode Marianne Looij
Helend Bewegen door Ella van Buren
– Stofwisseling, immuunsysteem en voeding door diverse therapeuten.
– Manipulatie van het bewegingsapparaat.
– Bewegingsprogramma c.q. revalidatie.

Sommige mensen zijn na één schoning van hun probleem af, anderen hebben een aantal sessies of het gehele programma nodig. Wij werken er naar toe dat men zich na behandeling zelfstandig kan onderhouden. Dat wil zeggen geleerd heeft om de gronding in stand te houden. Wat niet wil zeggen dat mensen nooit meer terugkomen. Er kan zoveel in een mensenleven gebeuren hetgeen een disbalans tengevolge heeft dat een opfrisbeurt wel eens nodig is.

Klachten waarbij Geestelijke Heelkunde ingezet kan worden:

Depressie
Chronische vermoeidheid
Overgevoeligheid, HSP (hoog sensitieve personen)
Hyperventilatie
Oorsuizen
Menière /duizeligheid
Restklachten van hoofdtrauma van hersenschudding tot CVA
Restklachten na operaties als niet kunnen concentreren e.d.
Restklachten na ziekte, griep, koorts e.d.
Restklachten na bevalling.
Posttraumatisch stress syndroom
Borderline
PDDNOS, ADHD enz.
Schizofrenie
Stemmen horen.
Restklachten na gebruik drugs en/of drank. (m.u.v. de kater)
Angsten en vrees voor wat dan ook
Seksuele stoornissen
Zwangerschapsproblemen of probleem met zwanger worden
Huilbaby’s
Autisme
Asperger
Niet kunnen voelen
Gebrek aan lichaamsbewustzijn
Woede aanvallen
Concentratiestoornissen
Migraine
Allergieën
Slapeloosheid
Somatisch onverklaarbare klachten (SOLK)
Enzovoort.

In principe hebben alle psychische en fysieke klachten hun oorsprong in het energiesysteem dat belemmerd wordt in zijn functioneren. De oorzaak kan heel divers zijn en te maken hebben met aardse- of buitenaardse zaken. Dat maakt niet uit voor onze werkwijze. (N.B. bij fysieke klachten heb ik het over het ziek worden van het lichaam en niet over trauma wat van buitenaf wordt toegebracht dat meestal ook niet zonder reden gebeurt).

Heeft u vragen over uw specifieke situatie of over uw kinderen neem dan gerust contact met ons op via email of telefoon  dan mailen we of bellen u terug.

Met warme groet,

Marianne Looij

06 46 20 84 50      jamlooij@gmail.com